fbpx

Taraflar

Bu sözleşme Sirketdestek ile bir www.sirketdestek.com sitesinden veya bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve bu başvurusunu sirketdestek.com adresindeki başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda veren gerçek veya tüzel kişi arasındadır, (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır).

Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Konusu

İş bu sözleşme müşterinin, https://sirketdestek.com adresinden, Amerika Birleşik Devletlerin’de Şahıs İşletmesi/Şirket kurulumu, banka hesabı, EIN ve ITIN başvuru yürütme hizmetlerinden tercih ettiklerini kullanabilmesi için sirketdestek sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

sirketdestek den, https://sirketdestek.com sitesi aracılığı ile müşteriye sadece başvuru hizmeti sunar.

Müşterinin durumu, Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre yeterli koşulları sağlamaması halinde yapılan başvurular olumsuz sonuçlanabilir. Bu durumda sirketdestek bir sorumluluk kabul etmez ve olumsuz sonuçlanan başvurular için ücret iadesi yapmaz. Müşteri bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.

Başvuru

Müşteri, sirketdestek den, https://sirketdestek.com sitesi aracılığı ile alacağı Amerika’da Şahıs İşletmesi/Şirket Kurulum Başvurusu, Banka Hesabı Açılış Başvurusu, EIN (Employer Identification Number) Başvurusu, ITIN (Individual Identification Taxpayer Number)  ve diğer tüm başvuru hizmetlerini icraa etmek üzere Amerika Birleşik Devletlerinde ilgili Eyaletin Eyalet Sekreterliğine, IRS’e (Internal Revenue Service), veya ilgili hizmetleri yürütmek için Amerika Birleşik Devletlerinde lisanslı 3.taraf firma/şirket/’lere kendi adına başvuruda bulunmak, başvuruyu takip etmek, başvuru sonuç belgelerini almak ve hizmetin gerekliliği için zorunlu tüm kamu kurum ve kuruluşları, 3.taraf firma/şirketler ile bilgilerini paylaşmak için izin verdiğini kabul eder.

sirketdestek, https://sirketdestek.com sitesi üzerinden verdiği tüm hizmetlerin icraası için Amerika Birleşik Devletlerinde yerleşik veya hizmet veren 3.taraf firma/şirket/kurum/kuruluş’lar dan uygun gördüğü şekilde hizmet almaktadır.

Teslimat Süreleri

sirketdestek, https://sirketdestek.com üzerinden Amerika’da Şahıs İşletmesi/Şirket Kurulumu için başvuru formunda talep edilen bilgi ve belgelerin müşteri tarafından doğru ve eksiksiz olarak gönderilmesi koşulu ile başvuru hizmetini satın aldığınız tarihten  başlamak üzere ;

1.            Sözleşme Konusu başlığı altında yer alan Şahıs İşletmesi/Şirket Resmi Tescil Belgelerini, başvuru formunun doldurulduğu tarihten itibaren maksimum 15 iş günü içerisinde Elektronik Ortamda (Elektronik Posta ile) teslim etmeyi ;

2.            Sözleşme Konusu başlığı altında yer alan, tescili tamamlanan Şahıs İşletmesi/Şirket için tescil sonrası Amerika Birleşik Devletlerinde açılan banka hesap bilgilerinden Online Bankacılık bilgilerini, Şahıs İşletmesi/Şirket Resmi Tescil tarihinden itibaren 15-30 iş günü içerisinde Elektronik Ortamda (Elektronik Posta ile) teslim etmeyi ;

3.            Sözleşme Konusu başlığı altında yer alan, tescili tamamlanan Şahıs İşletmesi/Şirket için tescil sonrası Amerika Birleşik Devletlerinde açılan banka hesabına ait Banka Hesap Kartı’nın, Şahıs İşletmesi/Şirket Banka Hesabı açılışından itibaren 20-40 iş günü içerisinde müşterinin başvuru formunda verdiği adrese kargo ile göndermeyi ;

4.            Sözleşme Konusu başlığı altında yer alan, tescili tamamlanan Şahıs İşletmesi/Şirket sahibi için tescil sonrası 2 hafta içerisinde *ITIN (Individual TaxPayer Identification Number) başvurusunda bulunmayı

taahhüt eder.

Ancak bu süre aşağıda belirtilen durumlarda daha uzun olabilir ve müşteri bu durumu peşinen kabul eder ;

1.            Müşterinin, başvuru formunda talep edilen belge ve bilgileri eksik veya hatalı iletmesi durumları,

2.            Amerika Birleşik Devletleri veya Türkiye’de meydana gelebilecek  internet kesintileri,

3.            Müşterinin başvuru tarihinin Amerika Birleşik Devletlerinde resmi tatiller, özel gün ve bayram tatillerine denk gelmesi durumları,

4.            Deprem, doğal afetler vb mücbir sebepler.

sirketdestek, https://sirketdestek.com sitesi üzerinden satışa sunduğu ürün veya hizmetlerin teslimat sürelerinde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapabilir. Ancak bu durum başlamış hizmetleri kapsamaz.

*ITIN (Individual TaxPayer Identification Number) başvurusu müşterinin durumuna göre olumsuz sonuçlanabilmektedir.

Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme müşterinin https://sirketdestek.com sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak sipariş işleminin internet ortamında sirketdestek’e gönderilmesiyle birlikte başlar ve müşterinin aldığı hizmetlerin başvuruları yapıldığında sona erer.

Ücretlendirme

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret sirketdestek internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında ve ücretlendirme sayfalarında belirtilen miktar kadardır.

sirketdestek’in önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Müşteri iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

Hizmet, müşterinin hizmet ücretinin ödenmesiyle başlar.Bu ödeme, başvuru formunun doldurulmasını müteakip açılacak olan sayfada yer alan sanal pos üzerinden banka/kredi kartı ile yapılabileceği gibi, sirketdestek ’in banka hesaplarına swift/havale/eft yoluyla da yapılabilir.

Tüm Şirket Kurulum Paketleri için yıllık eyalet vergisi ve yasal adres temini hizmetin tanıtım sayfasında bulunmakta olup, belirtilen rakam sabittir.İlk ödeme şirket kurulumundan 1 yıl sonra başlamaktadır.

Yıllık Eyalet Vergisinin Ödenmemesi durumunda şirketin kapanması da dahil oluşabilecek tüm hukuki yaptırımlarda sorumluluk müşteriye aittir. sirketdestek bu konuda bir sorumluluk kabul etmez ve müşteri bu durumu kabul etmiş sayılır.

Cayma Hakkı ve İptal

https://sirketdestek.com sitesi üzerinden sirketdestek den alacağınız hizmet şahsınız adına başlatılacak olup iptal veya iadesi durumunda bir başkası için kullanılabilir değildir.

Ayrıca ;

https://sirketdestek.com sitesi üzerinden sirketdestek’den alacağınız hizmet kişiye özel olup, ifası ve teslimatı elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bu hizmet için hiç bir durumda cayma hakkı veya iptal/iade kullanılması mümkün değildir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.

sirketdestek’den, https://sirketdestek.com sitesi aracılığı ile müşteriye sadece başvuru hizmeti sunar.

Müşterinin durumu, Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre yeterli koşulları sağlamaması halinde yapılan başvurular olumsuz sonuçlanabilir. Bu durumda sirketdestek bir sorumluluk kabul etmez ve olumsuz sonuçlanan başvurular için ücret iadesi yapmaz. Müşteri bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.

Tarafların Hak ve Sorumlulukları

Müşteri, https://sirketdestek.com sitesinde başvuru formunda verdiği bilgilerin, hizmetin gereği için, hizmet süresi boyunca kullanımı konusunda sirketdestek’e izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

sirketdestek, müşterinin, https://sirketdestek.com sitesinde başvuru formunda verdiği bilgileri hizmetin dışında ve hizmet süresi dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

sirketdestek, Sözleşme Konusu başlığı altında açıklanan hizmetin ve Sözleşme Süresi’nin tamamlanmasından sonra, Amerika’da tescili tamamlanan ve banka hesapları açılan Şahıs İşletmesi/Şirket’in gerek Amerika Birleşik Devletleri Kanunları gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanunlarına göre yasal sorumlulukları, yönetilmesi, işletilmesi, ve diğer tüm konularla ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmez.

sirketdestek, Sözleşme Süresinin tamamlanmasının ardından doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaadedilemeyeceğinden dolayı sirketdestek, güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte sirketdestek, gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya farkedilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Müşteri işbu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Tebligata Esas, Posta ve Elektronik Posta Adresi

Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için  https://sirketdestek.com sitesi üzerindeki başvuru formunda verdikleri  posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

Sirketdestek kayıtlarının geçerliliği müşteri, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; Sirketdestek  defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, sirketdestek’in göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle müşteri’nin internet ortamında yaptığı ve sirketdestek  veya sirketdestek’in hizmet aldığı 3.taraf firmaların sunucularında depolanmış kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen sirketdestek kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hemen Başvur
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?